MB130P78

Rozsah 2/0

3 kredity

Stacks Image 16
Stacks Image 20
Stacks Image 18

PřednášejícíStacks Image 45
Doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
(garant předmětu)

Tel.: 225 106 450

E-mail: david@ueb.cas.cz
Stacks Image 43
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

Tel.: 225 106 429

E-mail: petrasek@ueb.cas.cz


Kurs o ontogenezi rostliny, jejích fázích a faktorech, které jí ovlivňují. Kurs shrnuje poznatky na různých úrovních, od klasických až po molekulární. V první části je pojednáno o základních aspektech vývojové biologie rostlin a o základech genové exprese a její regulace. Kurs dále postupně shrnuje současné znalosti o jednotlivých vývojových fázích ontogeneze rostlinného organismu. Začíná vznikem zygoty a pokračuje embryogenezí, vývojem embrya, suspenzoru a endospermu. V části věnované vegetativní fází popisuje zejména aktivitu meristémů a diferenciaci pletiv. Následuje přechod do generativní fáze a období dospělosti věnované zejména vývoji generativních orgánů a jeho regulace. Dále je popsán vývoj obou gametofytů ukončený dvojitým oplozením. Kurs se konečně věnuje i vzniku semen a plodů, období senescence a dormance, a to včetně regenerace a úlohy fytohormonů.